fredag 30 maj 2014

Gökotta med musik 6 juni

Kom till MasOlles Gammelgård på Gökotta med musik på nationaldagen 6 juni kl 9. Ta med kaffekorg. Kollekt. Varmt välkommen önskar Siljansnäs hembygdsförening

tisdag 21 april 2009

MasOlles Gammelgård från 1800-talet med lövlada från Heliga Birgittas tidKonstnären Helmer MasOlle skapade hembygdsgården på 1940-talet, genom att den gamla Båtgården flyttades inom byn Östra Björken till nuvarande plats.

Båtgården hade 1919 på auktion ropats in av MasOlle, efter att den siste i släkten gått bort. MasOlle född i byn, hade flyttat åter till hembyden. Han vill att den sedan 1800-talets början i stort ofövanskade Båtgården skulle bli kvar och bevaras som hembygdsgård för Siljansnäs socken.

I början av 1940-talet började MasOlle flytta över byggnad för byggnad till denna nya plats, gammal hagmark i södersluttning. Några hus i dåligt skick ersattes med andra likvärdiga från Siljansnäsbygden. Först 1954 var gården i sin helhet återuppförd, med byggnaderna inbördes placerade i samma läge som tidigare.

Den slutna, fyrkantbyggda gården är ett typiskt och fint exempel på hur en normalstor bondgård i nedansiljan kan ha sett ut under 1700- 1800-talen. Gårdens byggnader är medvetet grupperade sinsemellan; boningshuset med solvänd entréfasad, stall, dass och fähus med gemensam dygnstad. Gårdsplanen har portlider åt tre väderstreck, med huvudinfart från bygatan i väster.

Söderut är en gärdesgårdsinhägnad fägata, där boskapen kunde ledas ut på bete. Utanför gårdsfyrkanten finns byggnader, som kunde innebära särskild eldfara placerade; smedja och torkstuga, samt härbren för förvaring, som var viktiga att skydda mot vådeld.

Hembygdsgården förvärvade 1972 av Siljansnäs kommun, 1974 hopslagen med Leksands kommun. Nu förvaltas gården av en stiftelse i samarbete med Siljansnäs hembygdsförening. För mer information, vänligen kontakta Leksands kulturförvaltning: 0247 - 80 000. Texten om MasOlles Gammelgård är skriven av Margareta Andersson.

Nedan följer en presentation av gårdens olika byggnader.

1. Parstuga

Parstuga från 1700-talet. Här visas en ryggåsstuga med typisk boendemiljö från 1800-talet (västra rummet); öppen eldstad, tarrsängar, väggfasta möbler. Inredningen är från Smångsgården i byn. “Anderstugans” inredning (östra rummet) kommer från Elisgården i Lundbjörken. Brokvisten är tagen från Sors Anders gård i Västra Björken. Murstockarna har kronskorstenar som skydd mot väta och onda andeväsen.

2. Källarstuga

Källarstuga från 1700-talet. Användes nu som klädstuga där bygdens rika dräktskick visas. Jordkällaren under byggnaden är en exakt kopia av den ursprungliga. Brokvisten kommer från Täppgården i byn.

3. Stall

Stall med höskulle, portlider och dass. Byggnaden är från 1700-talet och har välbevarad inredning.

4. Fähus

Fähus med lider och dyngstad. Byggnaden är daterad till 1870-talet och hitflyttad från Pellebergs i Älgbergets fäbodar. Den ersatte ett ursprungligt fähus, som var i dåligt skick.

5. Lövlada

Lövlada inbyggd med lider och foderbod. Av ladan återstår halva byggnaden i rundtimmer med mycket ålderdomlig timring. Byggnaden har med årsringsanalys daterats till 1330-talet och därmed Leksands äldsta kända timmerbyggnad. Ladan kan ursprungligen ha varet ett härbre och kommer från Lundins i Norrskog.

6. Trösklada

Trösklada daterad till 1700-talet. Den är hitflyttad från Pellasgården i byn.

7. Loftbod

Loftbod med portlider. Byggnaden är från 1500- eller 1600-talet. Loftboden har laggtak, som är en ålderdomlig konstruktion. Takets längsgående halvstockar omsluter gavelröstet såsom stavarna i ett laggkärl. Korsmärken och skyddsbränningar på byggnaden är anbringade som magiskt skydd mot onda väsen.

8. Härbre

Härbre från 1700-talet. Denna typ av härbre med ingång från långsidan är ovanliga i Nedansiljan. Byggnaden kommer från Hinders vid Äreporten nedanför byn.

9. Ängslada

.

10. Torkstuga

Mitt i rummet finns en stor rösugn, efter väggarna är lavar där säden lades för torkning.

11. Smedja med kolhus

Smedja med kolhus. Byggnaden kommer från Buffils i Forsens fåbodar.

måndag 20 april 2009

Midsommar i Siljansnäs


video

Ursäkta ljudkvalitén. 

video